Hosting

Hosting

Hosting INV1

220.000đ

/ năm
 • 400MB Dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 0 Addon domain
 • Không giới hạn dữ liệu
 • Không giới hạn tài khoản Email
 • Tùy chỉnh chống DDOS
 • Quét mã độc tại cPanel
Hosting

Hosting INV2

550.000đ

/ năm
 • 1GB Dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 1 Addon domain
 • Không giới hạn dữ liệu
 • Không giới hạn tài khoản Email
 • Tùy chỉnh chống DDOS
 • Quét mã độc tại cPanel
Hosting

Hosting INV3

1.100.000đ

/ năm
 • 2GB Dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 2 Addon domain
 • Không giới hạn dữ liệu
 • Không giới hạn tài khoản Email
 • Tùy chỉnh chống DDOS
 • Quét mã độc tại cPanel
Hosting

Hosting INV4

2.300.000đ

/ năm
 • 4GB Dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 3 Addon domain
 • Không giới hạn dữ liệu
 • Không giới hạn tài khoản Email
 • Tùy chỉnh chống DDOS
 • Quét mã độc tại cPanel
Tư vấn miễn phí dfdgffgdfd
Icon phone
Liên hệ ngay
088 637 4514